BAAK

Surat Cuti Akademik

Mahasiswa Cuti Akademik adalah mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester tertentu dan yang bersangkutan mengajukan permohonan Cuti sesuai ketentuan di Universitas Mulia. Cuti secara keseluruhan dapat di berikan sebanyak-banyaknya tiga semester dan sekurang-kurangnya satu semester, dengan catatan tidak diambil berturut-turut.

 Ketentuan Cuti :

  1. Telah menginjak semester ke-3 (tingkat II).
  2. Permohonan cuti diajukan selambat-lambatnya 2 (dua) dua minggu sebelum perkuliahan berakhir.
  3. Biaya cuti akademik mengikuti aturan Biro Administrasi Keuangan Universitas Mulia.
  4. Izin cuti akademik diberikan maksimum 3 (tiga) semester dan tidak boleh berurutan.
  5. Mahasiswa dinyatakan Sah Cuti Akademik jika sudah mendapat seluruh persetujuan pada form Keterangan Cuti Akademik.

 Prosedur

Pengambilan form cuti akademik di BAAK Fakultas masing-masing.

Setelah mendapatkan persetujuan form cuti diserahkan ke BAAK Fakultas masing-masing.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *